ban1 ban1 (2) ban1 (3) ban1 (4)

Zvijanje cevi

HITROSTNO ZVIJANJE CEVI 

ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE
Za izvedbo vaje hitrostno zvijanje cevi je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi organizator:
- 1 tlačna C-cev, dvojno zvita, dolžine 15 m, s cevnim nosilcem.

OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA
Za izvedbo vaje hitrostno zvijanje cevi je potreben tekmovalni prostor, dolžine 16 m in širine 2 m. Na začetku je štartna črta, ki je hkrati tudi ciljna črta.
Na sredini tik za štartno črto, ki označuje štart/cilj (gledano v smeri izvajanja vaje) je razvita tlačna C-cev, dolžine 15 m. Na desni ali levi strani tik za štartno črto (gledano v smeri izvajanja vaje) je na položen cevni nosilec. 
Orodje in opremo si tekmovalci pred izvedbo vaje pripravijo sami, v skladu z opisom in temi pravili. 
Časa za pripravo orodja/opreme je največ 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ne pripravi orodja in ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za pripravo šteje kot 1 negativna točka.

Slika: Postavitev tekmovališča in pravilno dvojno zvita tlačna C-cev speta s cevnim nosilcem:

zvijanje cevi

cev 

OPOMBA: Smer zapenjanja cevnega nosilca (z leve ali desne) ni pomembna

IZVEDBA VAJE
Pred začetkom si tekmovalci pripravijo orodje/opremo v skladu z opisom in temi pravili, nato se postavijo pred štartno/ciljno črto, v vrsto (vrstni red ni pomemben) (gledano v smeri izvedbe vaje).
Na povelje sodnika: »Pozor, zdaj!« vsi trije tekmovalci štartajo in čim prej pravilno dvojno zvijejo eno tlačno C-cev ter jo pravilno spnejo s cevnim nosilcem. Delo si tekmovalci izberejo/razdelijo poljubno.
Tlačna C-cev je pravilno zvita takrat, ko je dvojno zvita. Tlačna C-cev sme biti le dvojno zvita in ne večkratno (npr. 4 –kratno), tudi v notranjosti ne. Cevni nosilec ekipa ne sme skrajšati (npr. da bi na njem naredila vozel ali kaj podobnega).
Ko tlačno C-cev pravilno zvijejo in pravilno spnejo s cevnim nosilcem jo postavijo na sredino tik za štartno črto, ki označuje štart/cilj (gledano v smeri izvajanja vaje). Tlačna C-cev mora biti postavljena v tekmovalnem prostoru. Tlačna C-cev mora biti pokončno postavljena, dvojno zvita, s cevnim nosilcem, spojki cevi morata biti obrnjeni v smeri izvajanja vaje. Če cev po odmeri časa pade ni napaka. Po končani vaji eden izmed tekmovalcev prime za cevni nosilec, s katerim je zapeta dvojno zvita tlačna C-cev in jo dvigne od tal. Če se cevni nosilec odpne, ekipa prejme negativne točke.

Konec vaje: ko je zadnji tekmovalec opravil svoje delo in pretekel štartno/ciljno črto z obema nogama, sodniki odmerijo čas izvedbe vaje. 
Zaključna postavitev tekmovalcev:
Po končani izvedbi vaje in preteku 5-ih sekund morajo vsi tekmovalci stati pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje), v vrsti (vrstni red ni pomemben), v položaju »mirno«, obrnjeni v smeri izvajanja vaje. Vsi tekmovalci se morajo ob končni postavitvi dotikati s sprednjimi konicami obeh nog narisane črte. V primeru, da kateri koli od tekmovalcev ne stoji tako, kot je zgoraj opisano, se oceni »nepravilna postavitev tekmovalcev« (po ekipi).
Tekmovalci ostanejo na svojih mestih in v zaključni postavitvi do konca vaje. Vaja je končana, ko ocenjevalna komisija opravi svoje delo in predsednik ocenjevalne komisije dovoli odhod ekipe.

Za vajo ima ekipa na voljo 90 sekund. Po tem času morajo zaključiti z delom. Če v tem času ekipa vaje ne zaključi, prejme 90 negativnih točk in po točkovniku za vsako neizvedeno nalogo.

medved logo