ban1 ban1 (2) ban1 (3) ban1 (4)

Znaki

TOPOGRAFSKI ZNAKI

ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE in OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA
Za izvedbo vaje topografski znaki je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi organizator:
- miza ali druga primerna trda podlago za reševanje testov,
- pisala.
Opomba: Število primernih prostorov in orodja/opreme za izvedbo vaje se prilagodi glede na število ekip.

Časa za pripravo na izvedbo vaje je največ 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za pripravo šteje kot 1 negativna točka.

IZVEDBA VAJE:

PIONIRJI, PIONIRKE *:
Ekipa odgovarja na 5 vprašanj iz topografskih znakov tako, da obkroži pravilno trditev z »a, b ali c«.
* za pionirje, pionirke so vsa vprašanja in odgovori zapisani z velikimi tiskanimi črkami

MLADINCI, MLADINKE:
Ekipa odgovarja na 5 vprašanj iz topografskih znakov tako, da pri 3 vprašanjih obkroži pravilno trditev z »a, b ali c«, pri 2 vprašanjih odgovor napiše opisno.

TOPOGRAFSKI ZNAKI - PDF

POSAMEZNI ZNAKI NA STRAN - PDF

medved logo