ban1 ban1 (2) ban1 (3) ban1 (4)

Orientacijski tek

ORIENTACIJA

ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE in OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA
Za izvedbo vaje praktične vaje iz orientacije je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi organizator:
- miza ali druga primerna trda podlaga za izvedbo vaje, 
- pisalo, 
- kompas, 
- merilo,
- 3-5 testnih topografskih kart za nalogo št. 1, v kategoriji gasilcev pripravnikov, ki imajo označeno oz. določeno kontrolno točko za določanje smeri premika,
- 3-5 testnih topografskih kart za nalogo št. 2, v kategoriji gasilcev pripravnikov, ki imajo označeni dve kontrolni točki za merjenje razdalje med točkami (A – B) in označeni oz. določeni dve točki za določanje nadmorske višine točke (1 in 2),
- listki za žreb naloge (priloga razpisa).

Ekipa lahko uporablja svoj pribor (kompas, merilo).
Opomba: Število primernih prostorov in orodja/opreme za izvedbo vaje se prilagodi glede na število ekip.

Časa za pripravo na izvedbo vaje je največ 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ne pripravi orodja/pribora (kompasa in/ali merila) in ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za pripravo šteje kot 1 negativna točka. Med vajo ekipa pri sebi nima ocenjevalnega lista.

IZVEDBA VAJE

PIONIRJI, PIONIRKE:
Sodelujejo vsi trije člani ekipe, brez mentorja – odgovarja/poroča le eden.
Pri izvedbi vaje je obvezen kompas. 
Ekipa izvede nalogo s pripadajočimi postopki.

Naloga 1: Poznavanje kompasa:
 Postopek 1: Kam kaže označen konec magnetne igle (MI) (odgovori na vprašanje).
 Postopek 2: Kam kaže nasprotni konec magnetne igle (MI) (odgovori na vprašanje).
 Postopek 3: Pokaži in povej smer Severa v naravi (določi objekt* na tej smeri- odgovori na vprašanje).

Ekipa odgovarja in praktično prikaže zahtevane postopke v nalogi. Določen član ekipe lahko poroča za vsak postopek sproti ali na koncu za vse skupaj. 
Ekipa ima za izvedbo naloge na voljo 60 sekund. 
Po pripravi pribora ekipa da sodniku znak, da je pripravljena za začetek. 
Na start sodnika »Pozor, zdaj!« ekipa začne z izvedbo postopkov. 
Sodnik ekipo vpraša vsak posamezni postopek. Nato spremlja izvedbo postopkov in označi v kontrolni list ali je ekipa pravilno izvedla postopek (DA) ali ni pravilno izvedla postopka (NE). 
Sodnik v času 60 sekund nič dodatno ne sprašuje (le posamezni postopek) ali usmerja ekipe, le pozorno spremlja njihovo delo, posluša in beleži rezultat.
V primeru, da je ekipa nalogo opravila v 60 sekundah brez napak, se vpiše v rezultat brez kazenskih točk (0 NT). V primeru, da ekipa posameznega postopka v 60 sekundah ni izvedla ali ga je izvedla narobe, se dosodi 5 negativnih točk za vsak primer. 
Ekipa ima na voljo 60 sekund. Po tem času mora zaključiti z delom. Če v predvidenem času ekipa vaje ne zaključi, prejme ekipa po 5 negativnih točk za vsak neizveden ali nepravilno izveden postopek (po primeru).

* za objekt se šteje umetni ali naravni točkovni objekt, kot npr. drevo, hiša, cerkev, vrh, križišče, most, vodni objekt, spomenik, ipd., ki je lahko opazen in določljiv. Njihova lastnost mora biti, da imajo jasno določen položaj na terenu, na podlagi katerega lahko ugotovimo natančnost oz. pravilnost izvedbe vaje. Dopustno odstopanje je največ do 15 ° levo ali desno.

MLADINCI, MLADINKE:
Sodelujejo vsi trije člani ekipe – odgovarja/poroča le eden.
Pri izvedbi vaje je obvezen kompas. 
Ekipa pred izvedbo žreba nalogo. Žreb opravi sodnik. 
Na voljo sta dve nalogi. Izmed dveh nalog eden član ekipe, izžreba eno nalogo, ki jo bo ekipa opravila. 
Ekipa izvede eno nalogo (tisto, ki so jo izžrebali) s pripadajočimi postopki.

Naloga 1: Določanje smeri
 Postopek 1: Določi smer Severa v naravi (določi objekt* na tej smeri - poroča).
 Postopek 2: Določi smer Juga v naravi (določi objekt*na tej smeri - poroča).
 Postopek 3: Določi smer Vzhoda v naravi (določi objekt* na tej smeri - poroča).
 Postopek 4: Določi smer Zahoda v naravi (določi objekt* na tej smeri - poroča).

Naloga 2: Orientacija topografske karte (TK)
 Postopek 1: Pripravi kompas (poravna / preveri vetrovnico na oznako 0 °).
 Postopek 2: Karto (TK) položi v vodoravni položaj (miza, v roki, ne na kovino).
 Postopek 3: Položi kompas na TK na koordinatno mrežo ali oznako Severa tako, da je zgornji del kompasa obrnjen proti zgornjemu delu TK.
 Postopek 4: Obrača TK skupaj s kompasom toliko časa, da se označen del magnetne igle poravna z označenim delom na vetrovnici – poroča končano.

Ekipa odgovarja in praktično prikaže zahtevane postopke v nalogi. Določen član ekipe lahko poroča za vsak postopek sproti ali na koncu za vse skupaj. 
Ekipa ima za izvedbo naloge na voljo 60 sekund. 
Po pripravi pribora ekipa da sodniku znak, da je pripravljena za začetek. 
Na start sodnika »Pozor, zdaj!« ekipa začne z izvedbo postopkov. Sodnik spremlja postopke in označi v kontrolni list ali je ekipa pravilno izvedla postopek (DA) ali ni pravilno izvedla postopka (NE). 
Sodnik v času 60 sekund nič ne sprašuje ali usmerja ekipe, le pozorno spremlja njihovo delo, posluša in beleži rezultat.
V primeru, da je ekipa nalogo opravila v 60 sekundah brez napak, se vpiše v rezultat brez kazenskih točk (0 NT). V primeru, da ekipa posameznega postopka v 60 sekundah ni izvedla ali ga je izvedla narobe, se dosodi 5 negativnih točk za vsak primer. 
Ekipa ima na voljo 60 sekund. Po tem času mora zaključiti z delom. Če v predvidenem času ekipa vaje ne zaključi, prejme ekipa po 5 negativnih točk za vsak neizveden ali nepravilno izveden postopek (po primeru).

* za objekt se šteje umetni ali naravni točkovni objekt, kot npr. drevo, hiša, cerkev, vrh, križišče, most, vodni objekt, spomenik, ipd., ki je lahko opazen in določljiv. Njihova lastnost mora biti, da imajo jasno določen položaj na terenu, na podlagi katerega lahko ugotovimo natančnost oz. pravilnost izvedbe vaje. Dopustno odstopanje je največ do 15 ° levo ali desno.

Kratek film MORS-a o orientaciji.

Gradivo je vzeto iz http://www.gasilec.net/.

medved logo