ban1 ban1 (2) ban1 (3) ban1 (4)

Sistem javnega alarmiranja

Znak za preizkus siren se uporabi vsako prvo soboto v mesecu ob 12 uri.

Alarmiranje se organizira kot enoten sistem, ki ga bo možno upravljati na državni, regionalni in lokalni ravni. Za delovanje sistema javnega alarmiranja skrbijo občine, Uprava RS za zaščito in reševanje pa za njegovo organizacijo in delovanje na državni in regionalni ravni. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo za širše okolje nevarno dejavnost, morajo na svoje stroške organizirati in vzdrževati alarmni sistem glede na nevarnost, ki jo povzročajo.

Zvočni posnetki in osnovna navodila so na voljo na strani URSZR.

 

medved logo