ban1 ban1 (2) ban1 (3) ban1 (4)

Oznake in čini

Vrsto in obliko gasilskih uniform, njihovo nošenje, oznake in čine gasilcev, osebno in skupinsko zaščitno opremo ter obliko in vsebino gasilskih izkaznic določa PRAVILNIK o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah.

Gasilski simboli (znaki) in čini, ki se uporabljajo v prostovoljnem gasilstvu v Sloveniji. Poklicni gasilci uporabljajo drugačne simbole in čine.

 

Znaki

GASILSKI ZNAK GASILSKI GRB ZNAK ZA KAPO
image001 image002 image003


 

Čini - mladina

 

MLAJŠI PIONIR STAREJŠI PIONIR MLADINEC
image004 image005 image006

 

Čini - članstvo

Do višjih in visokih častnikov, so čini za vse gasilce enaki, tako za organizacijsko strujo društva, kot za operativni del društva. Čine gasilci pridobimo s temeljnim gasilskim usposabljanjem, v stopnje pa napredujemo glede na čas v prejšnjem činu, ali glede na opravljeno dodatno gasilsko usposabljanje (specializacija).

 

OSNOVNI TEČAJ
ZA GASILCA

NADALJEVALNI TEČAJ
ZA GASILCA

   
GASILEC PRIPRAVNIK *       GASILEC

GASILEC
1. STOPNJE

GASILEC 
2. STOPNJE

image007 image008 image009 image010

* gasilec pripravnik ni čin

 

 

TEČAJ ZA
VODJO SKUPINE

   
VIŠJI GASILEC

VIŠJI GASILEC
1. STOPNJE

VIŠJI GASILEC
2. STOPNJE

image011 image012 image013

 

TEČAJ ZA
VODJO ENOTE

   

NIŽJI GASILSKI
ČASTNIK

NIŽJI GASILSKI
ČASTNIK 1. STOPNJE

NIŽJI GASILSKI
ČASTNIK 2. STOPNJE

image014 image015 image016

 

 TEČAJ ZA VODJO  ENOT    
 GASILSKI ČASTNIK  GASILSKI ČASTNIK
1. STOPNJE
 GASILSKI ČASTNIK
2. STOPNJE
image017  image018  image019 

 

Pri višjih in visokih gasilskih častnikih, pa se čini razdelijo na dve področji, ki delujeta v društvu, in sicer na operativno in organizacijsko. Čine za organizacijsko smer nosijo na svojih ramenih predsedniki, podpredsedniki, tajniki, . . . . Se pravi organizacijski kader društva. Čine za operativno funkcijo pa poveljniki, podpoveljniki, ter pomočniki poveljnikov, . . . . To so gasilci, ki izvajajo naloge, katere jim naložijo organizacijski častniki, ter naloge, katere dobijo preko sistema zaščite in reševanja (se pravi intervencije . . . ).

Tako je sistem sestavljen v teoriji, v praksi pa marsikje organizacijski kader aktivno deluje tudi v operativi (hodi na intervencije), vendar ima v operativi glavno besedo poveljnik, podpoveljnik ali častnik z operativnim činom. Četudi je čin poveljnika nižji od čina predsednika mora predsednik spoštovati in delati po navodilih poveljnika (delovanje operative, intervencije).

 TEČAJ ZA ČLANA  VIŠJEGA  POVELJSTVA    
VIŠJI GASILSKI
ČASTNIK
VIŠJI GASILSKI
ČASTNIK

1. STOPNJE
VIŠJI GASILSKI
ČASTNIK

2. STOPNJE
 image020  image021  image022

 

 TEČAJ ZA VIŠJEGA  ČLANA  STROKOVNEGA    POVELJSTVA    
VIŠJI GASILSKI 
ČASTNIK
ORGANIZACIJSKE
SMERI
VIŠJI GASILSKI 
ČASTNIK

1. STOPNJE 
ORGANIZACIJSKE
SMERI
VIŠJI GASILSKI 
ČASTNIK

2. STOPNJE 
ORGANIZACIJSKE
SMERI
 image023  image024  image025

 

 TEČAJ ZA GASILSKE  VODJE V REGIJI IN  DRŽAVI    
VISOKI GASILSKI 
ČASTNIK 
VISOKI GASILSKI 
ČASTNIK

1. STOPNJE 
VISOKI GASILSKI 
ČASTNIK

2. STOPNJE 
 image026  image027  image028

 

 NI TEČAJA - ČIN SE  PODELI NA PREDLOG  GZS    
VISOKI GASILSKI  
ČASTNIK 
ORGANIZACIJSKE 
SMERI
VISOKI GASILSKI 
ČASTNIK

1. STOPNJE 
ORGANIZACIJSKE 
SMERI
VISOKI GASILSKI 
ČASTNIK

2. STOPNJE 
ORGANIZACIJSKE 
SMERI
 image029  image030  image031

 

 

medved logo