ban1 ban1 (2) ban1 (3) ban1 (4)

Vozli

VOZLI

OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA
Za izvedbo vozlov/navezav je potreben tekmovalni prostor, dolžine 3 m in širine 2 m. Stojalo za izvedbo vozlov/navezav je od štartne črte oddaljeno 3 m. Na stojalu so označena štiri enaka polja za navezavo. Polja so med seboj ločena z vidno oznako (trakom). Vozli se vežejo v desnih treh poljih/prostorih, kakor je razvidno iz slike v nadaljevanju. Na stojalu je posamezno tekmovalno mesto označeno s številkami 1, 2 in 3. Številka 1 označuje polje, kjer vozel/navezavo izvede levi tekmovalec (prvi tekmovalec), številka 2 označuje polje, kjer vozel/navezavo izvede srednji tekmovalec (drugi tekmovalec), številka 3 označuje polje, kjer vozel/navezavo izvede desni tekmovalec (tretji tekmovalec) (vse gledano v smeri izvedbe vaje). Vse vrvi/reševalne vrvi pred pričetkom vaje prosto visijo preko stojala (niso privezane) ter se s svojim koncem ne dotikajo tal. Karabin pri reševalni vrvi se lahko dotika tal le v primeru, da se zaradi lastne teže (pretežek karabin) dotakne tal. Pred začetkom vaje (pripravniki) sta ročaj od sekirice in ročnika obrnjena proti štartu ter ležita pred stojalom na tleh. Na cevi in ročniku je oznaka za 15 cm pas,v katerem mora potekati navezava vrvi.

IZVEDBA VAJE
Vaja poteka štafetno. Pionirji si sami izberejo po en vozel, mladinci in pripravniki pa vozel izžrebajo. Vsak član dela drug vozel. Pionirji si najprej izberejo vozel in si nato pripravijo vrvi. Mladinci in pripravniki najprej izžrebajo vozel/navezavo in si nato pripravijo vrvi v skladu z opisom in temi pravili. Po žrebu in pripravi vrvi se člani ekipe postavijo pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje), vsak pred svoj vozel/navezavo. Član ekipe izdela tisti vozel/navezavo orodja, ki jo je izžrebal (mladinci, pripravniki) oz. izbral (pionirji).
Na povelje sodnika: »Pozor, zdaj!« prvi tekmovalec štarta, steče do stojala in izdela vozel/navezavo. V primeru, da tekmovalec štarta prehitro, se vaja prekine in ponovno štarta. Če tekmovalec štarta trikrat pred znakom sodnika, se tekmovalno ekipo diskvalificira. 
Ko tekmovalec opravi nalogo se vrne in na štartno/ciljni črti preda štafeto drugemu tekmovalcu, tako da se ga dotakne z roko. Ni napaka, če prvi tekmovalec, ki predaja štafeto drugemu tekmovalcu, še ni prečkal štartno/ciljne črte, pomembno je, da se je drugega tekmovalca dotaknil z roko. Drugi tekmovalec, ki čaka na štart, pa pred dotikom prvega tekmovalca ne sme prestopiti štartne črte s celim stopalom. Isto velja za vse nadaljnje primere.
Če je prvi tekmovalec predal štafeto in je drugi tekmovalec že stekel v polje, prvemu tekmovalcu ni dovoljeno popraviti svojega vozla/navezave. Isto velja za vse nadaljnje primere. Vsak naslednji tekmovalec lahko štarta šele potem, ko mu je predhodni tekmovalec z dotikom roke predal štafeto.

jamborski tkalski tesarski
JAMBORSKI TKALSKI TESARSKI

Vozli v pdf datoteki.

medved logo