ban1 ban1 (2) ban1 (3) ban1 (4)

Vedrovka

VAJA Z VEDROVKO

ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE
Za izvedbo Vaje z vedrovko je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi organizator:
- 1 vedrovka z gumijasto cevjo, dolžine 2 m;
- 2 vedra, volumna 10 l , v katerih je po 5 l vode;
- 1 stojalo za tarčo, višine 1 m (GŠTD, letnik 2013, stran 35, slika 4);
- 1 tarča, pločevinasta ali plastična, prazna, volumna 1 l (GŠTD, letnik 2013, stran 35, slika 4).

OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA
Za izvedbo Vaje z vedrovko je potreben tekmovalni prostor, dolžine 15 m in širine 4 m. Vse oznake v prostoru morajo biti vidne. Prostor je označen s štirimi linijami: - prva linija ja štartna črta; na njej sta postavljeni dve vedri; vedra imajo oznako 5 l, do katere je nalita voda; vedra si tekmovalci pripravijo sami; - druga linija je oddaljena 10 m od štartne črte; na njej je postavljena vedrovka z enkrat ovito cevjo okoli telesa vedrovke; - tretja linija je ognjena črta in je oddaljena 12 m od štartne črte; - četrta linija je oddaljena 15 m od štartne črte; na njej je postavljeno stojalo s tarčami. Uporabi se 1 dolžinska steza tekmovalnega prostora za vajo z vedrovko (GŠTD, letnik 2013, stran 36, slika 5).
Časa za pripravo orodja/opreme je največ 120 sekund. V kolikor ekipa v 120 sekundah ne pripravi orodja in ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za pripravo šteje kot 1 negativna točka. 

IZVEDBA VAJE
Vaja se izvede po poglavju »Izvedba vaje« Vaje z vedrovko za pionirje in pionirke GŠTD, letnik 2013, stran 37-38.
V primeru elektronskega merjenja, se upoštevajo navodila za »Elektronsko merjenje« Vaje z vedrovko za pionirje in pionirke GŠTD, letnik 2013, stran 38-39.

Konec vaje: ko je s stojala zrušena tarča, sodniki odmerijo čas izvedbe vaje. V primeru elektronskega merjenja, glej določbe zgoraj. 
Zaključna postavitev tekmovalcev:
Tekmovalci ostanejo na svojih mestih in v zaključni postavitvi do konca vaje. Vaja je končana, ko ocenjevalna komisija opravi svoje delo in predsednik ocenjevalne komisije dovoli odhod ekipe.

Za vajo ima ekipa na voljo 60 sekund. Po tem času morajo zaključiti z delom. Če v tem času ekipa vaje ne zaključi (če ekipa ni zrušila tarče s curkom vode iz vedrovke), prejme 60 negativnih točk 10 negativnih točk za nedokončano vajo in morebitne ostale NT po točkovniku (ocenjevanje).

Vaja z vedrovko - film 

medved logo