ban1 ban1 (2) ban1 (3) ban1 (4)

Trojak

ŠTAFETNO SPAJANJE CEVI NA TROJAK: 

ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE
Za izvedbo vaje štafetno spajanje cevi na trojak je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi organizator:
- 1 tlačna B-cev, dvojno zvita, dolžine 15 m, brez cevnega nosilca;
- 2 tlačni C-cevi, dvojno zviti, dolžine 15 m, brez cevnega nosilca;
- trojak B/CBC z ventili.

OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA
Za izvedbo vaje štafetno spajanje cevi na trojak je potreben tekmovalni prostor, dolžine 6 m in širine 2 m. 
Na začetku je štartna črta, ki je hkrati tudi ciljna črta.
Na dolžini 5 m od štarta je postavljen trojak. V območju pred trojakom je pripravljena ena tlačna B-cev, dvojno zvita, brez cevnega nosilca, na levi in desni strani trojaka sta pripravljeni dve tlačni C-cevi, dvojno zviti, brez cevnih nosilcev (vsaka na svoji strani). Spojka cevi se ne sme dotikati trojaka. 
Orodje in opremo si tekmovalci pred izvedbo vaje pripravijo sami, v skladu z opisom in temi pravili. 
Časa za pripravo orodja/opreme je največ 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ne pripravi orodja in ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za pripravo šteje kot 1 negativna točka.

Slika: Postavitev tekmovališča:

trojak

IZVEDBA VAJE
Vaja poteka štafetno. Pred začetkom si tekmovalci pripravijo orodje/opremo v skladu z opisom in temi pravili, nato se postavijo pred štartno/ciljno črto, v vrsto, po vrstnem redu nastopa (na levi strani prvi tekmovalec, na sredini drugi tekmovalec, na desni strani tretji tekmovalec – vse gledano v smeri izvedbe vaje). 
Na povelje sodnika: »Pozor, zdaj!« prvi tekmovalec štarta in opravi nalogo. V primeru, da tekmovalec štarta prehitro, se vaja prekine in ponovno štarta. Če tekmovalec štarta trikrat pred znakom sodnika, se tekmovalno ekipo diskvalificira. 
Ko tekmovalec opravi nalogo se vrne in na štartno/ciljni črti preda štafeto drugemu tekmovalcu, tako da se ga dotakne z roko. Ni napaka, če prvi tekmovalec, ki predaja štafeto drugemu tekmovalcu, še ni prečkal štartno/ciljne črte, pomembno je, da se je drugega tekmovalca dotaknil z roko. Drugi tekmovalec, ki čaka na štart, pa pred dotikom prvega tekmovalca ne sme prestopiti štartne črte s celim stopalom. Isto velja za vse nadaljnje primere.
Če je prvi tekmovalec predal štafeto in je drugi tekmovalec že stekel v polje, prvemu tekmovalcu ni dovoljeno popraviti izvedene naloge. Isto velja za vse nadaljnje primere. Vsak naslednji tekmovalec lahko štarta šele potem, ko mu je predhodni tekmovalec z dotikom roke predal štafeto.

Prvi tekmovalec steče do trojaka in spne eno izmed cevi na trojak. Ko opravi z delom se vrne pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje).

Drugi tekmovalec steče do trojaka in spne eno izmed cevi na trojak. Ko opravi z delom se vrne pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje).

Tretji tekmovalec steče do trojaka in spne eno izmed cevi na trojak. Ko opravi z delom se vrne pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje).

Konec vaje: ko je zadnji tekmovalec opravil svoje delo in pretekel štartno/ciljno črto z obema nogama, sodniki odmerijo čas izvedbe vaje. 
Zaključna postavitev tekmovalcev:
Po končani izvedbi vaje in preteku 5-ih sekund morajo vsi tekmovalci stati pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje), v vrsti po vrstnem redu nastopa, v položaju »mirno«, obrnjeni v smeri izvajanja vaje. Vsi tekmovalci se morajo ob končni postavitvi dotikati s sprednjimi konicami obeh nog narisane črte. V primeru, da kateri koli od tekmovalcev ne stoji tako, kot je zgoraj opisano, se oceni »nepravilna postavitev tekmovalcev« (po ekipi).
Tekmovalci ostanejo na svojih mestih in v zaključni postavitvi do konca vaje. Vaja je končana, ko ocenjevalna komisija opravi svoje delo in predsednik ocenjevalne komisije dovoli odhod ekipe.

Za vajo ima ekipa na voljo 90 sekund. Po tem času morajo zaključiti z delom. Če v tem času ekipa vaje ne zaključi, prejme 90 negativnih točk in po 10 negativnih točk za vsako neizvedeno nalogo tekmovalca.

Gradivo je vzeto iz http://www.gasilec.net/.

medved logo